l o a d i n g

Chính sách Bảo Mật

Công ty Giải Pháp Công Nghệ Số ICTSO chủ quản dv24h.com thông báo đến bạn và cần sự đồng ý và cho phép của bạn để xử lý, thu thập và lưu trữ dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ cho bạn trong suốt quá trình sử dụng Website dv24h.com (gọi chung là “Nền tảng dv24h.com”) như tại Chính Sách Bảo Mật này. dv24h.com cam kết tuân thủ và giữ thông tin của bạn riêng tư và an toàn theo đúng các quy định của pháp luật. Bằng cách lựa chọn xác nhận và đồng ý với Chính Sách Bảo Mật khi đăng ký tài khoản, bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Chính sách này. Việc cho phép này sẽ có hiệu lực và bắt đầu từ thời điểm bạn đồng ý cho đến khi bạn quyết định rút lại sự đồng ý hoặc tự động kết thúc trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Nếu bạn không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu của bạn theo quy định này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập nền tảng của chúng tôi hoặc thông báo ngay cho chúng tôi về việc không đồng ý của bạn trong trường hợp bạn đã đồng ý trước đó.

Nền tảng dv24h.com có thể chứa các liên kết dẫn tới các Website khác mà chúng tôi không kiểm soát. Công ty Giải Pháp Công Nghệ Số ICTSO, công ty chủ quản nền tảng dv24h.com, không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các Website khác mà bạn kết nối tới từ Nền tảng dv24h.com. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các Website khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

 1. Mục đích và phạm vi thu nhập

a. Mục đích

Chúng tôi yêu cầu, thu thập và xử lý chủ yếu được sử dụng để cung cấp cho người dùng sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ yêu cầu, cụ thể hơn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:

• Để xác minh danh tính của bạn và để quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn có thể đã thiết lập với chúng tôi

• Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn đang yêu cầu, cụ thể ở đây là các dịch vụ liên quan đến tìm kiếm cơ hội việc làm và thực hiện tuyển dụng online. Chúng tôi có thể công khai các dữ liệu cá nhân của bạn trên Nền tảng dv24h.com theo quyết định của bạn cũng như chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà tuyển dụng hoặc ứng viên của bạn (chúng tôi sẽ có thông báo tới bạn khi dữ liệu cá nhân của bạn được một nhà tuyển dụng hoặc ứng viên tiếp cận)

• Để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc hỗ trợ khác cho bạn, cụ thể như tư vấn, hỗ trợ cách làm việc

• Để trả lời các câu hỏi về dịch vụ của chúng tôi hoặc để trả lời khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn

• Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính được thực hiện trực tuyến liên quan đến thanh toán

• Để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Nền tảng dv24h.com cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới

• Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

• Tuân thủ mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào

• Để quảng cáo các chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ khác của chung tôi mà bạn có thể quan tâm

• Để tiến hành phân tích dữ liệu, nghiên cứu cũng như xây dựng và cải thiện Nền tảng dv24h.com và các dịch vụ và sản phẩm được bán

b. Phạm vi

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm:

• Email

• Số điện thoại

• Địa chỉ

• Số CMND với cá nhân hoặc Mã số thuế với công ty

• Thông tin mô tả kỹ năng

• Kinh nghiệm đối với Nhân sự tự do

• Tài khoản ngân hàng đối với khách hàng

• Ảnh hồ sơ

Đây là các thông tin mà Ban Quản Lý website cần các bên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ban Quản Lý website liên hệ xác nhận khi các bên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả khách hàng và cả Nhân sự tự do.

Khách hàng và cả Nhân sự tự do sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Nền tảng dv24h.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

• Phát triển tính năng mời bạn bè thông qua gmail

• Cung cấp dịch vụ đăng tin cho khách hàng và chào dự án cho Nhân sự tự do

• Gửi các thông báo đến bên cung cấp dịch khi có đơn hàng

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Nhân sự tự do và khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo thông tin hai bên

• Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho đối tác và khách hàng

• Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ qua website

• Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

• Không sử dụng thông tin cá nhân của Nhân sự tự do và khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Nền tảng dv24h.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu của Nhân sự tự do và khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin sẽ được bảo mật trên máy chủ của dv24h.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu nhập quản lý thông tin cá nhân

Công Ty Giải pháp công nghệ số ICTSO

Trụ sở chính: Số 93, Tiêu Giao, Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: (+84) 986 379 601

Email: hotro@dv24h.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng/Nhân sự tự do có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên website dv24h.com, và dùng chức năng chỉnh sửa để điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu cá nhân.

Khách hàng/Nhân sự tự do có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của nền tảng dv24h.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, dv24h.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email tiếp nhận khiếu nại: hotro@dv24h.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin Khách hàng/Nhân sự tự do trên dv24h.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của dv24h.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng/Nhân sự tự do chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

dv24h.com sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của Khách hàng/Nhân sự tự do trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.

Khách hàng/Nhân sự tự do có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Khách hàng/Nhân sự tự do phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của dv24h.com.

dv24h.com cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng/ Nhân sự tự do , không chia sẻ thông tin nếu chưa được sự đồng ý xác nhận của khách hàng hoặc vi phạm những cam kết giữa dv24h.com với các bên.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của dv24h.com chỉ được áp dụng tại dv24h.com. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại dv24h.com. Khách hàng/Nhân sự tự do nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Khách hàng/Nhân sự tự do, dv24h.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng/Nhân sự tự do được biết.

Ban quản lý dv24h.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số CMND, số tài khoản ngân hàng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý dv24h.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng/Nhân sự tự do đó nếu xét thấy tất cả thông tin Khách hàng/Nhân sự tự do cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

dv24h (dịch vụ 24 giờ) cam kết mọi thông tin được thu thập chỉ sử dụng cho mục đích cung cấp sản phẩm dịch vụ, phát triển tính năng mới và nâng cao trải nghiệm người dùng, sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào

7. Tuân thủ chính sách từ bên thứ ba

dv24h (dịch vụ 24 giờ) sử dụng và chuyển thông tin nhận được từ Google API cho các ứng dụng khác sẽ tuân thủ chính sách dữ liệu người dùng dịch vụ API của Google, bao gồm các yêu cầu Sử dụng hạn chế.

Chính sách dữ liệu người dùng dịch vụ API của Google: https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy

8. Các rủi ro và những biện pháp an toàn

Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ và công khai thông tin cá nhân của bạn trên internet, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và chúng tôi.

Ngoài người quản trị Nền tảng dv24h.com hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Nền tảng dv24h.com ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Cuối cùng, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản bất kỳ. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm với các hoạt động của bạn trên internet. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Nền tảng dv24h.com không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong Nền tảng dv24h.com. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết, Nền tảng dv24h.com có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

9. Nền tảng dv24h.com bảo vệ đời tư của trẻ em

Độ tuổi người dùng là thông tin bắt buộc bạn phải cung cấp cho chúng tôi. Trẻ em sẽ phải xin phép bố mẹ hoặc người giám hộ trước khi gửi trực tuyến thông tin cá nhân tới ai đó. Nền tảng dv24h.com không thể thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân về những người sử dụng dưới 13 tuổi với bên thứ ba. Ngoài ra, Nền tảng dv24h.com sẽ không gửi bất kỳ email trực tiếp nào đề nghị người sử dụng thông báo họ dưới 13 tuổi.

10. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, dv24h.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

dv24h.com cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.

Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, dv24h.com sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của dv24h.com tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.

Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của dv24h.com, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về "Chính sách bảo mật" này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: hotro@dv24h.com