l o a d i n g

Đại Đặng Trọng Đang nghỉ

Chuyên gia IT
Sẵn sàng cho công việc
Quảng Ninh, Việt Nam
12:43:pm (Local Time)

Thông tin nhân sự

Chuyên tư vấn giải pháp, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hỗ trợ các tổ chức, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trong tất cả các ngành tại Việt Nam.

₫0.00

Tổng thu nhập

kết thúc đặt hàng

0

Đã hoàn thành

Đơn hàng kích hoạt

0

Đơn hàng hoạt động

Danh sách Dự án

Kinh nghiệm làm việc

Đào tạo

Kỹ năng

Sưu tập