l o a d i n g

Tại sao làm việc trên nền tảng của chúng tôi?

Các Dự Án hàng đầu

Công Việc Mới nhất

Danh mục dự án

Câu hỏi thường gặp

Không tìm thấy câu trả lời ? tại đây bạn có thể đặt câu hỏi của riêng mình cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi

Tôi cần phải trả bao nhiêu tiền hoa hồng?

Bạn không bắt buộc phải trả bất kỳ khoản phí nào trước khi kiếm tiền và chúng tôi chỉ tính phí 2% trên tổng thu nhập của bạn nếu bạn là thành viên thì mức đó sẽ là 1%

Đăng ký thành viên hoạt động như thế nào?

Bạn không bắt buộc phải trả bất kỳ khoản phí nào trước khi kiếm tiền và chúng tôi chỉ tính phí 1% trên tổng thu nhập của bạn nếu bạn là thành viên. Đăng ký thành viên tại nút "Đăng ký" hoặc đường link "Đăng ký thành viên " dưới trân trang website

Lợi ích của việc tham gia nền tảng dịch vụ 24 giờ là gì?

Bạn không bắt buộc phải trả bất kỳ khoản phí nào trước khi kiếm tiền và chúng tôi sẽ đem đến nhiều cơ hội công việc cũng như các chuyên gia, nhân sự giải quết các vấn đề bạn cần. Khi xảy ra tranh chấp khiếu lại sẽ có sự hỗ trợ đem lại công bằng, minh bạch và đánh giá của cộng đồng. Sức mạnh của mạng lưới và lẽ phải là điều chúng tôi có thể giúp để bảo vệ quyền lợi của các thành viên

Tôi có cần phải trả thêm phí khi rút tiền không?

Bạn không bắt buộc phải trả bất kỳ khoản phí nào trước khi kiếm tiền và chúng tôi chỉ tính phí 2% trên tổng thu nhập của bạn nếu bạn có tư cách thành viên thì mức đó sẽ là 1%

Thời gian đóng cửa là mấy giờ?

Công việc này là chủ động và thỏa thuận giữa bạn và đối tác. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khi có phát sinh, hệ thống đánh giá nhân sự và đối tác.Khi xảy ra tranh chấp chúng tôi sẽ đem lại đúng lợi ích, sự minh bạch rõ ràng và công tâm.

Danh mục công việc

{ { { { { {